PRESS RELEASE – Ennore Fishers Form Human Chain in Creek Against India’s “Biggest Water Scam”

3 January, 2018. CHENNAI — Demanding the withdrawal of the fraudulent Coastal Regulation Zone (CRZ) map denying the existence of the Ennore Creek, hundreds of fishermen, women and children today formed a human chain standing inside the Kosasthalai River holding banners that read “This is River, not Land” (இது ஆறு தான், நிலம் இல்லை) Calling the bid to convert 6500 acres of the Ennore wetlands into industrial real estate India’s biggest water scam, the fisherfolk said their fight to save the Ennore Creek is a fight against corruption in high places and lack of accountability in government. “The “Neer Satyagraham” (Jal Satyagraha) is the first of our direct actions to hold the Government accountable. We will escalate our protests if the Government refuses to uphold the law and protect our waterbodies,” said D. Selvaraj, a fisher elder and leader from Kattukuppam.

Read More »

Advertisements

If TANGEDCO’s EIA is true, Ennore Air is Cleanest in City

government20entities

29 May, 2017. Chennai: City-based activists said they strongly suspect that the EIA prepared for TANGEDCO’s 660MW coal power expansion project in Ennore uses falsified and potentially fraudulent air quality data to justify the location of the polluting project in a heavily polluted area. Not one of the 216 samples taken by TANGEDCO’s consultant, Ramky Enviro Engineers, registers PM2.5 levels that deviate from a narrow range of 19.3 to 36.8 µg/m3; none exceeds the national annual ambient air quality standard of 40 µg/m3. If the EIA data is to be believed, air in the Ennore Manali industrial cluster is cleaner than in any other part of the city, including IIT, Poes Garden and Boat Club.

PM2.5 refers to highly toxic respirable dust measuring less than 2.5 microns in diameter. High PM2.5 levels are indicative of dangerous air pollution. Every 10 µg/m3 increase in PM 2.5, increases death rates by 3 to 26%, chances of childhood asthma by 16%, chances of lung cancer by 36% and of heart attack by 44%. In 2012, WHO declared that air pollution claimed 7 million lives – or one in eight global deaths.Read More »

PRESS RELEASE : Dirty Industries in Chennai’s Edges Blow their Poisons to City Centre

Chennai, 10 May 2017: Air quality results from Poes Garden and the posh Boat Club indicate that the city cannot escape pollution by merely pushing all dirty industries to the poorer working class areas along the city’s margins, and particularly North Chennai. “Chennai can never dream of clean air as long as it considers Ennore, Manali in the north or Alathur in the south to be industrial sacrifice zones. Our experience from Delhi tells us that the sources of local air pollution may be tens of kilometres away from the city,” said Shweta Narayan of Community Environmental Monitoring.

Coastal Resource Centre took a total of eleven 24-hour samples from Chennai and the edges of the Chennai Metropolitan Area in April 2017. Six of the worst samples are from locations in North Chennai – from NTO Kuppam on the Ennore Highway, Manali, Sivanpadai Kuppam (near Ennore Thermal Plant), Kodungaiyur, Kuruvimedu (near Vallur Thermal plant’s coal ash pond) and Seppakkam (near NCTPS’ coal ash pond). The samples collected at Sivanpadai Kuppam (Ennore), NTO Kuppam (Ennore Highway), Kodungaiyur and Manali had levels of PM2.5 that would be considered by the U.S. EPA as “Very Unhealthy – People with heart or lung disease, older adults, and children should avoid all physical activity.”

Levels of PM2.5 in Poes Garden and Boat Club would be considered by the U.S. EPA as “Unhealthy — People with heart or lung disease, older adults, and children should avoid prolonged or heavy exertion.”

Factsheet Finalpdf.jpgThe elevated levels of iron and calcium in all samples, including from Poes Garden and Boat Club, suggest that coal combustion in industrial or power plant boilers may be a significant contributor to the urban pollution load. “There is a case to be made that emissions from coal ash dumps, thermal plants and industrial boilers, which can be re-suspended, has created regionally elevated levels of iron and calcium particulates in Chennai,” said Dr. Mark Chernaik, staff scientist at US-based NGO ELAW-US, who interpreted the results.

The Ennore region alone has 3330 MW of installed coal power plant capacity, with more than 1500 acres as dedicated coal ash dumps. Another 6430 MW is proposed to be added in the coming years taking total capacity to 10,000 MW.

”The high concentration of polluting industries in the city’s northern and southern edges is affecting all of Chennai,” said Dr. Hisamuddin Papa, a leading pulmonologist from Huma Hospital. “North Chennai, with its dense working class population is particularly vulnerable as poor health exacerbates their poverty. But we cannot help them until existing industries continue to pollute, and more polluting industries are allowed to come up here,” he said.

For more details:  Pooja Kumar: +91 9791122180.

Note: The 24-hour samples were taken using filters fitted to a low volume air sampler and analysed for PM2.5 and heavy metals in Chester LabNet at Oregon, USA.

Public Hearing Announcement for 1 x 660 MW Ennore Thermal Power Station (Replacement)

Tamil Nadu Pollution Control Board has announced the Public Hearing for the 1 x 660MW Ennore Thermal Power Station (Replacement) scheduled to be held on the 30th of May 2017 at Camp – 1 of the ETPS complex in Ennore.

EIA can be accessed here : May 2017 – Environmental Impact Assessment for 1 x 660 MW Ennore Thermal Power Project Replacement – TANGEDCO

Once a biological hotspot, biodiversity in the Ennore Creek has been steadily declining. In the 1960s, the Manali Industrial Area and Ennore Thermal Power Station were set up encroaching on wetlands connected to the creek. The industrialisation and consequent degradation intensified starting in the 1970s with the setting up of  ETPS (1970s) NCTPS (1980s), KPL (2000) and the Vallur Thermal Power Plant about five years ago. In what would be the 4th addition to the already overburdened Ennore thermal power cluster, the commissioning of the Ennore Thermal Power Station Replacement will be yet another cut in the lives and livelihoods of thousands of fishermen living in the region.

Watch this space for more updates.

ETPS-Replacement PH

Breathing is Injurious to Health

Ennore is a densely populated, working class area of North Chennai – Chennai’s sacrificial lamb. This region is targeted with a disproportionate concentration of polluting industries – a garbage dump, coal-fired thermal power plants, chemical and petrochemical industries, ports, coal yards and fly-ash dykes. Ennore is both a site of vicious environmental discrimination, and the epicentre of a community struggle to end the discrimination, revive the Creek and restore fisher livelihoods.

QuoteCard_Killivallavan

#UnmaskMyCity #ToxicTales #SaveEnnoreCreek

Dr. S. Killivalavan has been practicing in Kattukuppam since 1984. His is one of the few private medical clinics in the area and is always abuzz with patients. Fertiliser companies, coal-fired thermal power plants, a phosporic acid plant and heavy vehicle traffic to and from the two ports further north make this area an air pollution hotspot.

The doctor reports a stark increase in respiratory diseases. “Seventy percent of the cases I see are respiratory diseases. One could claim that the humidity in the area, because it’s so close to the sea, is causing respiratory disease and fungal infection – which also I see a lot – but I can certainly say that the high rate of respiratory disease is because of the air pollution,” he says. “Lots of people have left the area unable to manage medical expenses. How can one explain this?”

Sign Our Petition here : http://unmaskmycity.org/project/chennai/

Tamil_Final

#UnmaskMyCity #ToxicTales #SaveEnnoreCreek

டாக்டர் எஸ். கிள்ளிவளவன் 1984 ம் ஆண்டிலிருந்து காட்டுக்குப்பம் பகுதியில் பயிற்சி செய்து வருகிறார். இவ்வூரில் தனியார் மருத்துவ மருந்தகங்கள் ஒரு சிலவே உள்ளன. டாக்டர் கிள்ளிவளவனவின் கிளினிக் அவைகளில் ஒன்றாகும். எப்பொழுதும் நோயாளிகளின் கூட்டம் அலைமோதும். இங்குள்ள உர நிறுவனங்கள், நிலக்கரி எரிக்கும் அனல் மின் நிலையங்கள், ஒரு ஃபாஸ்ஃபோரிக் அமில ஆலை மற்றும் கனரக வாகனங்களின் புகை இப்பகுதியை காற்று மாசுபாட்டை பொறுத்தவரை ஒரு ஹாட்ஸ்பாட்டாக (மாசு அளவுகள் மிக அதிகமாக உள்ள இடம்) மாற்றியுள்ளன.

இங்கு சுவாசம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அதிகரித்துள்ளன என டாக்டர் கிள்ளிவளவன் தெரிவிக்கிறார். “என்னைப் பார்க்க வரும் நோயாளிகளில் 70% பேர் சுவாசம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இப்பகுதி கடலுக்கு சமீபத்தில் உள்ளதால், இங்குள்ள மிகுதியான ஈரப்பதமும் சுவாச நோய்கள் மற்றும் பூஞ்சை தொற்று நோய்க்கும் – இப்பகுதியில் இதுவும் அதிகமாக பார்க்கிறேன்- ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். ஆனால் இங்குள்ள காற்றின் மாசு தான் சுவாசம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களின் அதிகரிப்பிற்கு காரணம் என்று என்னால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும்”, என்று டாக்டர் சொல்கிறார். “மருத்துவ செலவுகள் பெருகிய காரணத்தினால் நிறைய மக்கள் இப்பகுதியை விட்டே சென்று விட்டார்கள். இதை எவ்வாறு விளக்க முடியும்?”.

எண்ணூர், வட சென்னையில் உழைக்கும் வர்க்கத்தினர் அதிகமாக வாழும், மக்கள் தொகை அடர்த்தி அதிகமுள்ள ஒரு பகுதி – சென்னையின் பலியாடு. நகரத்தின் வேறு பகுதிகளை ஒப்பிட்டு பார்த்தால், இப்பகுதியில் மட்டும் மாசு விளைவிக்கும் பல தொழிற்சாலைகள் அளவுக்கு அதிகமாகவே உள்ளன – ஓரு குப்பை கிடங்கு, அனல் மின் நிலையங்கள், இரசாயன மற்றும் பெட்ரோ கெமிக்கல் தொழிற்சாலைகள், துறைமுகங்கள், நிலக்கரி கிடங்குகள் மற்றும் நிலக்கரி சாம்பல் செயற்கரைகள். சுற்றுச்சூழலை பொறுத்தவரை உள்ள இந்த பாரபட்சத்தை எண்ணூரில் நேரடியாக காணலாம். ஆனால் இந்த ஊர், இந்த பாகுபாட்டின் ஒரு கோடூரமான எடுத்துக்காட்டாக மட்டும் விளங்காமல், இந்த பாரபட்சத்தை முடிவு கட்டவும், க்ரீக்கை புதுப்பிக்கவும், மீனவ வாழ்வாதாரத்தை மீட்பதற்கும் நடக்கும் ஒரு சமூகத்தின் போராட்டத்திற்கு ஒரு மையப்புள்ளியாகவும் விளங்குகிறது.

இங்கே எங்கள் மனுவில் கையெழுத்திடுங்கள் : http://unmaskmycity.org/project/chennai/